Hae kohteita

Tietoa kiinteistökaupasta ja UPM-metsätiloista


Metsä on hyvä sijoitus
Metsä on hyvä ja turvallinen sijoituskohde. Metsän arvo kasvaa vakaasti ja varmasti. Metsäsijoittaminen on myös huoleton sijoitusmuoto sillä luonto hoitaa tuotannon puolestasi. Metsästä saat myös hyvin monenlaista iloa ja tuottoa. Puun myyntitulon lisäksi metsä voi tuottaa vuotuiset polttopuut ja antaa mahdollisuuden marjastaa, metsästää ja retkeillä omalla maalla! Metsänhoito on upea harrastus ja omalla palstalla puuhatessa kuntokin pysyy hyvänä.

Metsäsijoittamisen suosio kasvaa
Metsäsijoittamisen suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Metsä tuottaa suhdanteista huolimatta. Metsäsijoittaminen on myös eettinen ja ekologinen teko. Metsä on merkittävä osa suomalaista identiteettiä ja kulttuuriperintöä. Sijoittamalla metsään, olet taltioimassa tätä perintöä myös jälkipolville. Metsätila on turvallinen hankinta siinäkin mielessä, että sen voi halutessaan myydä helposti. Kysyntää on.

UPM-Bonvesta metsätilat
Upm-bonvesta metsätilat ovat hyvin hoidettuja kohteita. Niiden tuotto on hyvä, sillä ne ovat jo taimikkovaiheesta saakka hoidettu todellisella ammattitaidolla ja osaamisella. UPM-metsä on suomen suurimpana yksityismetsien omistajana metsäteollisuuden edelläkävijä ja todellinen kestävän metsänhoidon asiantuntija. UPM-Metsällä on voimassa laatu- ja ympäristösertifikaatit. Kaikki UPM-metsän toimihenkilöt ja metsurit ovat suorittaneet luonnonhoitotutkinnon. Ostajana sinulla on mahdollisuus teettää ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma, mikä on hyvä pohja tuleville metsänhoitosuunnitelmillesi. Tutustu ihmeessä myös monipuoliseen
metsamaailma.fi -sivustoon.

UPM-metsätilan varausmaksukäytäntö
UPM-metsätilat ovat kysyttyjä myyntikohteita. Usein saman tilan hankinnasta neuvottelee yhtäaikaisesti useita ostajia. Kohteen voi halutessaan varata maksamalla kohteesta käsirahan joka on yleensä 1000-3000 euroa. Tällöin kohde on varattu varausmaksun maksajalle niin kauan, kunnes sitova kauppa on tehty. Kaupan syntyessä käsiraha vähennetään kauppahinnasta. Mikäli olet kiinnostunut jostain myyntikohteestamme ja haluat varmistaa, ettei kohde ei päädy toiselle ostajalle, ota yhteyttä käsirahan maksamiseksi.

UPM-Bonvesta tontit
Hankkiessasi UPM-bonvesta rantatontin voit olla varma, että tontille saa rakentaa sillä tontit ovat vahvistetussa yleiskaavassa tai ranta-asemakaavassa olevia rakennuspaikkoja. Tontille on aina myös tie perille ja useilla tonteilla on myös sähköliittymä valmiina. Mökkiunelman toteuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Rakentamiselle ei ole mitään pakkoa joten mökin rakentamisen voit aloittaa heti tai joskus myöhemmin.

Kaupan kohteena kiinteistö tai määräala
Metsätilakaupan ja rantatonttikohteen kohteena on joko itsenäinen kiinteistö tai tietty osa kiinteistöstä eli kiinteistön määräala. Määräalan kaupan jälkeen määräalasta muodostetaan uusi itsenäinen kiinteistö. Toimitustapahtumaa kutsutaan lohkomiseksi. Määräalan kaupassa lohkominen tulee vireille automaattisesti viran puolesta kun saannolle on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistökaupan lainsäädäntö
Keskeisin kiinteistön kauppaa koskeva laki on 1.1.1997 voimaan tullut maakaari. Lakien ja määräysten tunteminen on kiinteistökaupan parissa työskenteleville välttämätöntä. Varmistamme, että oikeutesi ja velvollisuutesi ostajana tulee huomioitua.

Kaupan tekeminen
Kiinteistön kauppa edellyttää lain määrittelemää määrämuotoa. Muotovaatimus on ehdoton ja muotovaatimuksen vastaisesti tehty kauppa on pätemätön. Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti, kaikkien sopijapuolien on oltava yhtä aikaa läsnä kaupanvahvistustilaisuudessa ja julkinen kaupan vahvistaja vahvistaa kaupan. Myyjä tai ostaja voivat valtuuttaa asiamiehen tekemään itseään koskevia oikeustoimia. Opastamme kaupan osapuolia kaupan tekemiseen liittyvissä asioissa ja huolehdimme kauppaan liittyvistä muotovaatimuksista ja juridisista asioista.

Lainhuudon hakeminen
Ostaja on velvollinen hakemaan saannolleen lainhuudon. Lainhuudatusvelvollisuus koskee sekä kiinteistön, että määräalan ostajaa. Lainhuutoa on haettava 6kk kuluttua kauppakirjan vahvistamisesta. Lainhuutoa haetaan maanmittaustoimistolta lainhuutohakemuksella.

Varainsiirtovero
Varainsiirtoverolain mukaan kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta on suoritettava veroa. Varainsiirtoveron määrä on kiinteistön kaupassa 4%. Varainsiirtoveron maksaa aina ostaja. Vero on suoritettava oma-aloitteisesti verohallituksen vahvistamaa tilisiirtolomaketta käyttäen.

Kunnan etuosto-oikeus
Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella tehtävässä kiinteistön kaupassa.
Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan hankkiakseen maata yhdyskuntarakentamista sekä suojelu- tai virkistystarkoitusta varten. Käytännössä lailla ei ole hyvin suurta merkitystä koska kunnat käyttävät etuosto-oikeutta äärimmäisen harvoin. Lainhuutoa ei kuitenkaan voida myöntää ennen kuin etuosto-oikeuden käyttämisaika on umpeutunut. Kunta voi pyydettäessä antaa todistuksen siitä, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan ja näin nopeuttaa lainhuudon myöntämistä.